Mechatronics Partners:
Professionaliseren van het ontwerpproces  in een alliantie van MKB bedrijven.

De doelstelling van het programma was om MKB bedrijven te ondersteunen om via allianties hun krachten te bundelen, gezamenlijke expertise in te zetten en effectief grote complexe projecten uit te voeren.  De tweede doelstelling was om de kwaliteit van het cluster (alliantie) meetbaar te maken voor de opdrachtgevende OEM’s, via KPI’s.
Er is een methode ontwikkeld waarmee laagdrempelig maar “to the point” zelfevaluaties uitgevoerd worden, door de projectpartners. Hierdoor worden projectrisico’s transparant en beheersbaar. Het model is gebaseerd op de fasen van een product ontwerp en realisatie cyclus, en de doelen die per fase gerealiseerd dienen te worden. De waardering van de prestaties wordt gemeten door middel van KPI’s. Het model is verdeeld in tien dimensies die individueel becommentarieerd, beoordeeld en gewogen worden.

Rapportage via: 'Krachtige allianties kennen hun kracht'.

 

Basis Curriculum Industrial Engineering

Bij een high tech equipment realisator bestaat de behoefte om het fundament onder de vakcompetenties van de discipline  Industrial Engineering te versterken.. In samenwerking met “Greentech Engineering” is daarvoor een voorstel voor een basiscurriculum ontwikkeld.
Het accent van de training ligt op de achtergrond, methoden en tools van industrialisatie zoals gebruikt binnen de high tech industrie. Accenten daarbij zijn: de transitie van functieontwerp naar variatiebeheersing; inbreng van operationele ervaring in het ontwerpproces; inrichten van operationele processen.

Het voorgestelde programma bestaat uit drie blokken in twee aansluitende dagen, en kan worden aangepast voor specifieke bedrijfcontexten.