Industrialisatie van High Tech Systems

De industrialisatie en Marktintroductie van High Tech Systems kent vele uitdagingen door toenemende druk op tijd en kosten. In de productieopschaling van complexe systemen worden soms nog laat nieuwe interacties zichtbaar die snelle analyse en oplossing vragen. Samenwerking tussen OEM, systeem toeleveranciers en assemblagebedrijven kan de slagkracht vergroten en de kosten verlagen. De industrialisatie processen moeten daarvoor zorgvuldig afgestemd worden op de partners en hun verantwoordelijkheid. Door expliciete afspraken, het gefaseerd overdragen van verantwoordelijkheid en ondersteunende IT systemen, kan de overgangsfase van ontwerp naar productie beheerst worden.  

Time to market
Concurrent engineering; samenwerking R&D met productie en inkoop. Ondersteunende IT systemen (product data management)  

Kosten en risico’s
Managen van de supply base voor beheersing van risico, kosten en werkhoeveelheid. Ontwikkeling van productbetrouwbaarheid tijdens productieopschaling (voorkomen en anticiperen).  

Produceren in het verre oosten van complexe units met een laag volume. 
In eigen beheer of met EMS partner; locatiebepaling, effect op ontwerp- en industrialisatie proces.  

Uitbesteden en samenwerken
Op niveau van onderdelen, functies en technologie.