Multidisciplinaire R&D

Het ontwerp van complexe producten vraagt de samenwerking van gespecialiseerde professionals. Producten moeten op tijd en binnen specificatie ontworpen worden. De medewerkers dienen zich via het werk te kunnen ontwikkelen, zodat ook voor de volgende generatie producten het benodigd vakmanschap beschikbaar is. Deze verschillende doelen leveren spanningen op. Om de hieruit voortkomende dilemma’s zichtbaar te maken en te kunnen hanteren is voor veel organisaties de R&D matrix structuur een goed middel. Hierin wordt het management van projecten en de resources apart belegd. Het R&D strategisch plan zorgt voor bepaling en verankering van de lange termijn koers. Het is de basis voor de inrichting van de organisatie en het programma.

Inrichting R&D organisatie
Doel, inrichting, organisatie ontwikkeling, besturings niveau’s, hulpstructuren, cultuur, managen van professionals

Projectmanagement
Project organisatie, -teams, -risicomanagement, fasering, programma- en portfolio analyse

Functioneel management
Vakmanschap- en werkwijze ontwikkeling; Infrastructuur; competentiemanagement, beoordelen en belonen, binden en boeien.

Strategie en meerjarenplan
Strategisch plan cyclus, verankering van doelen, dilemma hantering; roadmaps