Projectmanagement

Innovatieprojecten veranderen aannames en uitgangspunten bij toekomstige klanten maar ook van de betrokkenen in R&D, productie, marketing en verkoop. Nieuwe technologie, businessmodellen en klantengroepen geeft perspectief en is uitdagend, maar het brengt ook onzekerheid en veranderingen die voorbereid en begeleid kunnen worden. Projectmanagement bij innovatie is meer dan een gefaseerd planningsproces van de ontwerpvoortgang. Om succesvol kansen te benutten en risico te hanteren dienen vanaf de start alle relevante bedrijfsfuncties parallel samen te werken activiteiten af te stemmen en verantwoordelijkheid te nemen.

Project definitie
De basis van elk project is het gezamenlijk verkennen van markt en technologie, het vastleggen van doelen, producteisen en de economische onderbouwing.

Realisatie en voortgang
De samenstelling van het ontwikkelteam en het beleggen van (deel) taken en verantwoordelijkheden. Het sturen op mijlpalen en het gefaseerd afbouwen van risico's. Het leiden van sectoroverschrijdend projectteam (Marketing, R&D, Productie, service) en versnelling door concurrent engineering.

Afstemming en rapportage
Afstemming en samenwerking met interne en externe opdrachtgevers en betrokkenen.